I Prywatne LO w Słupsku

Another Environment in Digital World

Państwa biorące udział w projekcie

  • Polska
  • Macedonia Północna
  • Rumunia 
  • Turcja
  • Hiszpania
  • Włochy

Informacje o projekcie

Projekt dotyczy współpracy szkół europejskich w celu promowania edukacji na temat zrównoważonej energii i innowacji w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Celem jest przygotowanie młodych ludzi do przyszłości opartej na zielonych technologiach i zwiększenie świadomości na temat zmian klimatycznych. Uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności, uczą się od siebie nawzajem, a także rozwijają kompetencje międzykulturowe i językowe, tworząc partnerstwa i sojusze.

Projekt realizowany: od 01-03-2022 do 01-03-2024.

Łączne dofinansowanie: 238 830 EUR