I Prywatne LO w Słupsku

Another Environment in Digital World

Państwa biorące udział w projekcie

Informacje o projekcie

Cel tego projektu jest wielowymiarowy i koncentruje się na kilku kluczowych obszarach:

Rozwijanie Kreatywności i Myślenia Krytycznego: Projekt dąży do zwiększenia poziomu kreatywności i myślenia krytycznego u 80% uczestniczących uczniów. Poprzez integrację sztuki cyfrowej i edukacji środowiskowej, młodzież uczy się wyrażać swoje idee i krytycznie analizować otaczający ich świat.

Aktywne Włączenie Uczniów w Tworzenie Materiałów Cyfrowych: Projekt ma na celu zaangażowanie co najmniej 90% wybranych uczniów w aktywne tworzenie materiałów cyfrowych dotyczących problemów środowiskowych, co stanowi praktyczne zastosowanie ich umiejętności i wiedzy.

Podnoszenie Świadomości Ekologicznej: Wszyscy uczestnicy projektu mają poprawić swoją wiedzę i świadomość dotyczącą problemów środowiskowych. Jest to kluczowe dla kształtowania odpowiedzialnych postaw wobec środowiska naturalnego.

Rozwój Kompetencji z Zakresu Sztuki Cyfrowej: Projekt zakłada, że co najmniej 80% uczestników projektu poprawi swoje kompetencje w zakresie sztuki cyfrowej. Jest to istotne w kontekście rosnącego znaczenia technologii cyfrowych w edukacji i komunikacji.

Integracja Nowych Materiałów w Nauczaniu: Wszyscy nauczyciele biorący udział w szkoleniach z zakresu sztuki cyfrowej mają włączyć opracowane materiały do swojej praktyki dydaktycznej, co sprzyja innowacyjności w nauczaniu.

Rozwijanie Świadomości Międzykulturowej: Projekt ma na celu zwiększenie świadomości międzykulturowej, tolerancji i szacunku dla innych kultur wśród wszystkich uczestników.

Podnoszenie Motywacji do Nauki: Ostatnim celem jest poprawa motywacji do nauki, nauczania i pracy wśród wszystkich uczestników.

Projekt łączy w sobie edukację środowiskową z nowymi technologiami, stawiając na kreatywność, świadomość ekologiczną i umiejętności cyfrowe, co ma kluczowe znaczenie w kontekście współczesnych wyzwań edukacyjnych i środowiskowych.

Projekt realizowany: od 01-03-2022 do 30-05-2024.

Łączne dofinansowanie: 238 830 EUR

Bądź na bieżąco i obserwuj naszego Facebooka, Instagrama oraz TikToka, żeby śledzić nasze poczynania z projektem.

Types of Water in Poland

WASTE MANAGEMENT

Energy problems

Water Resources Business Plan

SAVE WATER SAVE LİFE

MY MOBILITY-MM

Wymiany międzynarodowe

Hiszpania 09.01.2023r. – 13.01.2023r.
Polska 25.05.2023r. – 29.05.2023r.
Włochy 10.10.2023r. – 16.10.2023r.
Turcja 21.11.2023r. – 27.11.2023r.
Rumunia 05.03.2024r. – 11.03.2024r.
Macedonia Północna 16.04.2023r. – 22.04.2023r.

Fotorelacje z wymian

Zapraszamy na naszego Facebooka oraz stronę projektu!