I Prywatne LO w Słupsku

Let`s Unite For Clean Water

Państwa biorące udział w projekcie

  • Polska
  • Turcja
  • Rumunia

Informacje o projekcie

Cel projektu, koncentruje się na wspieraniu międzynarodowej współpracy oraz zwiększaniu świadomości uczniów i lokalnej społeczności o znaczeniu wody dla naszego istnienia i problemach związanych z nieodpowiedzialnym wykorzystaniem wody oraz jej niszczącym wpływem na przyszłość. Kluczowe cele projektu obejmują:

Zwiększenie wiedzy o wodzie: Rozwijać wiedzę uczniów z różnych perspektyw – naukowej, kulturowej, literackiej, artystycznej.

Podnoszenie świadomości znaczenia wody: Uświadamiać uczniom jak ważna jest woda dla ludzkości.

Personalizacja problemów związanych z niedoborem wody: Pomagać uczniom identyfikować ogólne problemy dotyczące niedoboru wody i dostosowywać je do ich lokalnego kontekstu.

Wspieranie zaangażowania obywatelskiego w problemy ekologiczne: Wzmocnienie roli szkoły w lokalnej społeczności poprzez działania związane z ekologią.

Rozwój umiejętności miękkich, kreatywności i świadomości kulturowej: Kształtowanie tych kompetencji wśród uczniów.

Poprawa umiejętności językowych i cyfrowych: Rozwijanie tych umiejętności w ramach projektu.

Tworzenie sieci szkół przyjaznych wodzie: Rozbudowa sieci z pomocą lokalnych władz.

Projekt łączy te cele z wybranymi priorytetami, koncentrując się na podnoszeniu świadomości na temat ważnego problemu środowiskowego i aktywnym zaangażowaniu uczniów w lokalne kampanie zwiększające świadomość na temat wody

Projekt realizowany: od 01-03-2022  do 01-03-2024.

Łączne dofinansowanie: 60 000 EUR

LET’S UNITE FOR CLEAN WATER – Wspólnie dla czystej wody – pdf

Multimedia

Sprawdź na naszych stronach i partnerów jak wyglądały wymiany!