I Prywatne LO w Słupsku

Sprostanie globalnym wyzwaniom związanym z wodą poprzez innowacyjną edukację

Państwa biorące udział w projekcie

  • Polska
  • Rumunia 
  • Turcja

Informacje o projekcie

Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości wśród młodych ludzi na temat znaczenia ochrony wody i
zrównoważonego zarządzania wodą. Projekt zakłada osiągnięcie tego celu poprzez szereg działań, które będą realizowane
w ciągu trzech lat, w tym spotkania bezpośrednie i internetowe, warsztaty, seminaria oraz kampanie uświadamiające
społeczeństwo.

Projekt realizowany: od 01/09/2023 do 31/08/2025.

Łączne dofinansowanie: 60 000 EUR