I Prywatne LO w Słupsku

Raising Future Entrepeneurs

Państwa biorące udział w projekcie

  • Polska
  • Grecja
  • Turcja

Informacje o projekcie

Projekt ma na celu zaszczepienie w uczniach poczucia przedsiębiorczości i inicjatywy, wzmocnienie ich umiejętności rozpoznawania możliwości na poziomie UE oraz promowanie ideałów europejskiej różnorodności kulturowej. Udział w projekcie zapewni uczniom umiejętności niezbędne do pracy w międzynarodowym zespole oraz poprawi ich zdolności komunikacyjne i językowe. Projekt obejmuje praktyczne warsztaty, spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami i wywiady prowadzone przez uczniów, aby osiągnąć te cele.

Projekt realizowany: od 01/09/2022 do 01/09/2024

Łączne dofinansowanie: 60 000 EUR