I Prywatne LO w Słupsku

Edukacja to relacja

Państwa biorące udział w projekcie

Polska – I Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Zjednoczonej Europy w Słupsku
Norwegia – Glemmen videregående skole

CEL PROJEKTU

Projekt “Edukacja to relacja” korzysta z dofinansowania o wartości 139 055,00 EUR, otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG – EEA Grants. Celem projektu jest opracowanie nowych metod nauczania formalnego i pozaformalnego w szkołach średnich po pandemii. Celem szczegółowym jest wymiana uczniów i kadry szkół, wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania oświatą w kryzysie oraz budowanie partnerstwa instytucjonalnego, aby zwiększyć atrakcyjność i jakość edukacji dostosowanej do potrzeb rynku. Projekt został zainicjowany przez uczniów, którzy mają problemy z nauką zdalną oraz brak kontaktu z rówieśnikami. W ramach projektu zostaną opracowane nowe metody edukacyjne, takie jak gry komputerowe, ebooki oraz aplikacje na telefon. Odbiorcami końcowymi projektu będą uczniowie, nauczyciele i kadra zarządzająca. Wnioskodawca i partnerzy zorganizują sympozjum, aby przedstawić efekty badań i realizowanych działań.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

 

Projekt składa się z trzech bloków działań, w które zaangażowani są wszyscy partnerzy projektu. Pierwszy blok to wymiana młodzieży, która polega na 4 wymianach uczniów szkół ponadpodstawowych (po dwie organizowane przez szkoły partnerskie w Norwegii i przez wnioskodawcę). Celem jest zbliżenie młodzieży z różnych krajów oraz resocjalizacja po pandemii. Drugi blok to wymiana nauczycieli i kadry zarządzającej, gdzie omawiane będą mocne i słabe strony nauczania przez internet w czasie pandemii. Trzeci blok to opracowanie nowych metod nauczania, bazując na wymianie doświadczeń i wiedzy z poprzednich bloków. W ramach tego bloku zaproponowano trzy nowe narzędzia nauczania: aplikacje na smartphone, gry komputerowe oraz e-booki.

 

Planowane wyjazdy

 • marzec 2023 – przyjazd kadry z  Polski do Norwegii
 • kwiecień 2023 – przyjazd kadry z Norwegii do Polski
 • maj 2023 – przyjazd uczniów z Norwegii do Polski
 • wrzesień 2023 – przyjazd uczniów z Polski do Norwegii
 • październik 2023 – przyjazd kadry z Norwegii do Polski
 • listopad 2023 – przyjazd uczniów z Norwegii do Polski
 • grudzień 2023 – przyjazd kadry z Polski do Norwegii
 • luty 2023 – przyjazd uczniów z Polski do Norwegii

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA

Wartość dofinansowania: 139 055,00 EUR
% dofinansowania (% of co-financing) 100 %
Wkład własny (own contribution) 0,00 EUR

 

Więcej informacji: www.eeagrants.org / www.norwaygrants.org

Czym jest program Edukacja

Rezultaty projektu

W ramach rezultatu projektów przygotowaliśmy aplikację mobilną służącą do nauki, oraz komputerową grę edukacyjną. 

Aplikacja “Social Learning” stworzona w ramach funduszy norweskich, ma na celu ułatwienie nauki poprzez wykorzystanie ogólnodostępnych źródeł informacji, takich jak social media i Google Scholar. Dzięki temu użytkownicy mogą mieć dostęp do różnorodnych materiałów edukacyjnych w wygodny sposób.

Nauka przez social media ma wiele zalet, które czynią ją wartościową:

 1. Łatwość dostępu do informacji: Social media są wszechobecne i łatwo dostępne na smartfonach i komputerach. Dzięki temu użytkownicy mogą uczyć się w dowolnym miejscu i czasie, co jest niezwykle wygodne.
 2. Personalizacja nauki: Aplikacja generuje hashtagi na podstawie wpisanych zagadnień, prowadząc użytkowników do odpowiednich źródeł. Możliwość subskrybowania tych hashtagów pozwala na dostosowanie treści do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkownika.
 3. Microlearning: Krótkie, regularne sesje nauki, jakie oferuje aplikacja, są bardziej efektywne i łatwiejsze do wdrożenia w codzienne życie. Metoda ta sprzyja lepszemu zapamiętywaniu informacji i zwiększa zaangażowanie.
 4. Aktualność i różnorodność treści: Social media są dynamiczne i często aktualizowane, co oznacza, że użytkownicy mają dostęp do najnowszych informacji i trendów w różnych dziedzinach. To także umożliwia uczenie się z różnorodnych perspektyw i źródeł.
 5. Interaktywność i społeczność: Nauka poprzez social media pozwala na interakcję z innymi użytkownikami, wymianę wiedzy i doświadczeń oraz uczestnictwo w dyskusjach. To wspiera aktywne uczenie się i budowanie społeczności uczących się osób.

Jak działa aplikacja “Social Learning”

 1. Wprowadzenie tematu: Użytkownik wpisuje interesujące go zagadnienie.
 2. Generowanie hashtagów: Aplikacja tworzy hashtagi powiązane z wybranym tematem, które prowadzą do odpowiednich źródeł informacji.
 3. Subskrypcja hashtagów: Użytkownik może subskrybować te hashtagi, aby otrzymywać regularne aktualizacje i nowe materiały związane z danym tematem.
 4. Microlearning: Użytkownicy uczą się w krótkich, regularnych sesjach, co sprzyja lepszemu przyswajaniu wiedzy.
 5. Pogłębianie wiedzy: Z czasem użytkownicy mogą rozwijać swoje zainteresowania i pogłębiać wiedzę na dany temat, korzystając z coraz bardziej zaawansowanych materiałów.

W ramach rezultatów projektów przygotowaliśmy komputerową grę edukacyjną pod nazwą “Learning Guru”. Ta gra, stworzona dzięki funduszom norweskim, ma na celu wspieranie samodzielnego uczenia się poprzez interaktywne quizy dotyczące metod nauczania i samokształcenia. Dzięki temu użytkownicy mogą zdobywać wiedzę na temat różnych technik edukacyjnych w atrakcyjny i angażujący sposób.

Nauka przez interaktywne gry ma wiele zalet, które czynią ją wartościową:

 1. Zaangażowanie i motywacja: Gry komputerowe są znane z tego, że potrafią wciągnąć graczy na długie godziny. “Learning Guru” wykorzystuje ten potencjał, aby zmotywować użytkowników do regularnej nauki poprzez interaktywne quizy.
 2. Natychmiastowa informacja zwrotna: Dzięki quizom użytkownicy otrzymują natychmiastową informację zwrotną na temat swoich odpowiedzi, co pomaga w szybkim korygowaniu błędów i utrwalaniu wiedzy.
 3. Zabawa i edukacja w jednym: Gra “Learning Guru” łączy przyjemność z nauką, co sprawia, że proces zdobywania wiedzy staje się bardziej atrakcyjny i mniej stresujący. Dzięki temu użytkownicy są bardziej skłonni do regularnej nauki.
 4. Interaktywność: Gra umożliwia użytkownikom rywalizację z samym sobą, co wspiera aktywne uczenie się i budowanie nawyków samokształcenia.

Jak działa gra “Learning Guru”?

 1. Wprowadzenie tematu: Gra koncentruje się na pytaniach dotyczących metod nauczania i samokształcenia.
 2. Interaktywne quizy: Gra oferuje quiz składający się z 10 pytań wielokrotnego wyboru. Każde pytanie jest wyświetlane wraz z czterema możliwymi odpowiedziami. Użytkownik wybiera odpowiedź, a gra natychmiast informuje go, czy odpowiedź była poprawna, wyświetlając odpowiednie kolory.
 3. Personalizacja pytań: Poziom trudności pytań jest stały, ale pytania są starannie dobrane, aby pokryć szeroki zakres technik nauczania i samokształcenia.
 4. Informacja zwrotna: Użytkownik otrzymuje natychmiastową informację zwrotną na temat swoich odpowiedzi, co pomaga w szybkim korygowaniu błędów i utrwalaniu wiedzy. Po zakończeniu quizu wyświetlany jest wynik końcowy oraz podsumowanie, które ocenia ilość poprawnych odpowiedzi i udziela informacji zwrotnej.
 5. Zabawa i rywalizacja: Użytkownicy mogą rywalizować z samym sobą, poprawiając swoje wyniki w kolejnych sesjach gry. Gra “Learning Guru” łączy przyjemność z edukacją, co sprawia, że nauka staje się bardziej angażująca i efektywna.

Gra “Learning Guru” jest idealnym narzędziem dla osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności i wiedzę na temat technik samokształcenia w sposób interaktywny i przyjemny. Dzięki różnorodnym funkcjom i możliwościom personalizacji, każdy użytkownik może cieszyć się efektywną nauką.

Konferencja

W ostatnim czasie zorganizowaliśmy konferencję prezentującą projekt.

Wicedyrektor szkoły Kazimierz Duda wraz z Dyrektorem Kreatywnym Łukaszem Jankowskim omówili dokładne działania jakie nastąpią podczas realizacji projektu, do kogo jest skierowany oraz dlaczego powstał.

Ponadto zaprezentowaliśmy naszą szkołę partnerską z Norwegii i ich piękne miasto.

Cała konferencja jest dostępna tutaj:

Konferencja podsumowująca projekt

Multimedia

Dodaj komentarz