Edukacja to relacja

erasmus

CEL PROJEKTU

Projekt “Edukacja to relacja” korzysta z dofinansowania o wartości 139 055,00 EUR, otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Celem projektu jest opracowanie nowych metod nauczania formalnego i pozaformalnego w szkołach średnich po pandemii. Celem szczegółowym jest wymiana uczniów i kadry szkół, wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania oświatą w kryzysie oraz budowanie partnerstwa instytucjonalnego, aby zwiększyć atrakcyjność i jakość edukacji dostosowanej do potrzeb rynku. Projekt został zainicjowany przez uczniów, którzy mają problemy z nauką zdalną oraz brak kontaktu z rówieśnikami. W ramach projektu zostaną opracowane nowe metody edukacyjne, takie jak gry komputerowe, ebooki oraz aplikacje na telefon. Odbiorcami końcowymi projektu będą uczniowie, nauczyciele i kadra zarządzająca. Wnioskodawca i partnerzy zorganizują sympozjum, aby przedstawić efekty badań i realizowanych działań.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

 

Projekt składa się z trzech bloków działań, w które zaangażowani są wszyscy partnerzy projektu. Pierwszy blok to wymiana młodzieży, która polega na 4 wymianach uczniów szkół ponadpodstawowych (po dwie organizowane przez szkoły partnerskie w Norwegii i przez wnioskodawcę). Celem jest zbliżenie młodzieży z różnych krajów oraz resocjalizacja po pandemii. Drugi blok to wymiana nauczycieli i kadry zarządzającej, gdzie omawiane będą mocne i słabe strony nauczania przez internet w czasie pandemii. Trzeci blok to opracowanie nowych metod nauczania, bazując na wymianie doświadczeń i wiedzy z poprzednich bloków. W ramach tego bloku zaproponowano trzy nowe narzędzia nauczania: aplikacje na smartphone, gry komputerowe oraz e-booki.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA

Wartość dofinansowania: 139 055,00 EUR
% dofinansowania (% of co-financing) 100 %
Wkład własny (own contribution) 0,00 EUR

Więcej informacji: www.eeagrants.org / www.norwaygrants.org

 

erasmus
Planowane wyjazdy

marzec 2023 – przyjazd kadry z  Polski do Norwegii
kwiecień 2023 – przyjazd kadry z Norwegii do Polski
maj 2023 – przyjazd uczniów z Norwegii do Polski
wrzesień 2023 – przyjazd uczniów z Polski do Norwegii
październik 2023 – przyjazd kadry z Norwegii do Polski
listopad 2023 – przyjazd uczniów z Norwegii do Polski
grudzień 2023 – przyjazd kadry z Polski do Norwegii
luty 2023 – przyjazd uczniów z Polski do Norwegii

 

Czym są Fundusze Norweskie?