DOŁĄCZ DO I PRYWATNEGO LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SŁUPSKU

Pamiętaj że liczba miejsc w naszej szkole
jest ograniczona – nie czekaj!

JESTEŚMY PO TO BY ROZWIJAĆ TWOJE TALENTY

Tutoring to metoda edukacji spersonalizowanej, opierająca się na bezpośrednim spotkaniu tutora z uczniem. Jest to proces nakierowany na integralny rozwój podopiecznego, obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy. Tutoring to metoda kształcenia i rozwijania osobowości ucznia, poprzez indywidualną relację z tutorem.

Ideą tutoringu jest zmiana punktu odniesienia: ze sztywnych ram stosowanych dla wszystkich uczniów na rozwijanie talentów poszczególnych uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości i preferencji, cech psychofizycznych, pasji, słabości, w celu zwiększenia efektywności nauczania        i wychowania.

Tutor to osoba posiadająca wiedzę, doświadczenie i potrafiąca pracować   w relacji „jeden na jeden”. Tutorem dla młodej osoby może więc być rodzic, nauczyciel, pedagog lub inna osoba, która chce i umie pomóc. Tutor wobec podopiecznego spełnia funkcję mentora, powinien wspierać swojego podopiecznego, doradzać i inspirować.

Główne cele tutoringu to:

  1. wspieranie podopiecznego w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności,
  2. wypracowanie własnego stylu zdobywania wiedzy,
  3. budowanie osobistej ścieżki rozwoju.

Metoda tutoringu powoduje, że uczeń czuje odpowiedzialność za przebieg i wyniki edukacji, gdyż ma na nie bezpośredni wpływ. Tutoring sprzyja także samoorganizacji pracy ucznia i motywuje do stałego rozwoju, wkładania wysiłku we wspólną pracę z tutorem – szczególnie, gdy widzi zaangażowanie  z jego strony.

Tutoring jest metodą wyznaczającą filozofię kształcenia, odmienną od typowo stosowanej w szkołach. Aby edukacja mogła podążać za zmianami społecznymi i ekonomicznymi (promocja samodzielnego myślenia, kreatywności, podejmowania decyzji) oraz wspierać indywidualizm w procesie kształcenia i  wychowania, należy rozpatrzeć możliwości udoskonalania obecnie funkcjonujących metod pracy z uczniem.

Obecnie wychowawca klasy ma pod opieką kilkudziesięciu uczniów, z którymi spotyka się na lekcji wychowawczej raz w tygodniu. W praktyce jednak większość czasu lekcji zajmują sprawy organizacyjne, a jeśli znajdzie się czas na pracę wychowawczą, to nie jest to praca zindywidualizowana. Na lekcji wychowawczej nauczyciel rozmawia z całą klasą – w takich warunkach nie każde dziecko potrafi się „otworzyć”, nauczyciel nie ma możliwości wysłuchania i poznania wszystkich uczniów.

Metoda pracy z uczniem w formie tutoringu wykorzystywania będzie w I Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku.

Nauczyciele przedmiotów profilowanych w naszej szkole to wyłącznie praktycy w swojej dziedzinie. Korzystają codziennie z przekazywanej przez siebie wiedzy, a ich jedyne powiązanie ze szkołą to nasze zajęcia. Takie rozwiązanie, pozwala nam na zapewnienie uczniom zawsze aktualnej wiedzy – stosowanej w życiu codziennym naszych wykładowców

Profile klas w 1 PLO
Główne cele tutoringu to:
  • wspieranie podopiecznego w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności,
  • wypracowanie własnego stylu zdobywania wiedzy,
  • budowanie osobistej ścieżki rozwoju.
ZAPISZ SIĘ DO SZKOŁY

    Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.