Bogdan Musznicki

Dyrektor szkoły

mgr Kazimierz Duda

Wicedyrektor

Monika Bladowska

Sekretarz

dr Łukasz Androsiuk

Nauczyciel filozofii

mgr Joanna Kucharzewska

Nauczyciel języka angielskiego

mgr Paulina Szmit-Puzio

Nauczyciel psychopedagogiki

mgr Mateusz Stelmaszuk

Nauczyciel języka polskiego

mgr Marta Lenczewska

Nauczyciel języka angielskiego

Ewelina Bogucka

Warsztaty muzyczne

dr Wojciech Gajewski

Nauczyciel etyki

mgr Łukasz Stanisławski

Nauczyciel historii

Radosław Gudan

Nauczyciel W-F

mgr Dorota Nagórska

Nauczyciel geografii i PP

mgr Wanda Buerchel

Nauczyciel fizyki

Witold Jaworski

Nauczyciel EDB

mgr Magdalena Kadziewicz

dr Kamila Sobolewska

Nauczyciel matematyki

mgr Agnieszka Fudro

Nauczyciel chemii

mgr Ewa Świtała

Nauczyciel biologii

mgr Małgorzata Krzywińska - Koniczuk

Nauczyciel języka polskiego

Łukasz Jankowski

Dyrektor Kreatywny

Krystian Brendel

Dział Kreatywny

mgr Małgorzata Maksimowicz

Nauczyciel matematyki

mgr Alina Widejko

mgr Izabela Mroczkowska - Bujak

Nauczyciel języka polskiego

mgr Marlena Kont - Kordas

Name