Debatujemy na temat mowy nienawiści

By 14 listopada 2019Aktualności

W środę 13 listopada, w ramach “Miesiąca Otwartych Umysłów” nasi uczniowie podjęli wyzwanie udziału w debacie oksfordzkiej. W rolę marszałka debaty wcielił się Pan Profesor Marcin Moga, teza którą postawił to “Mowa nienawiści to przeszłość, żyjemy w czasach miłości”. Marszałek na wstępie przeprowadził głosowanie wśród uczniów, zdecydowana większość głosujących zgadzała się z postawioną tezą – ale czy do końca?

Uczestnicy debaty podzieleni na obrońców oraz przeciwników postawionej tezy w sposób kulturalny wymieniali zdania, przeciwnicy tezy przedstawili między innymi miejsca w których możemy spotkać się z tzw. hejtem, osoby szczególnie zagrożone mową nienawiści oraz poruszyli problem bierności wobec agresji słownej oraz fizycznej.

Obrońcy tezy starali się dowieść iż hejt jest jedynie odpowiedzią na niestosowne zachowania naszych oponentów, a jego negatywny odbiór  podparty jest brakiem odporności na krytykę.

Po zakończeniu dyskusji Marszałek debaty ponownie przeprowadził głosowanie nad tezą – tym razem zaledwie 5 osób zgodziło się z tezą. Wierzymy że wnioski wyciągnięte podczas debaty przełożą się na życie codzienne i pomogą nam lepiej akceptować napotkane osoby.