DOŁĄCZ DO I PRYWATNEGO LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SŁUPSKU

Pamiętaj że nauka w naszej szkole jest bezpłatna,
a liczba miejsc ograniczona – nie czekaj!
Bez opłat wpisowych, administracyjnych i innych.

NAUKA W SZKOLE JEST BEZPŁATNA

Tutoring to metoda edukacji spersonalizowanej, opierająca się na bezpośrednim spotkaniu tutora z uczniem. Jest to proces nakierowany na integralny rozwój podopiecznego, obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy. Tutoring to metoda kształcenia i rozwijania osobowości ucznia, poprzez indywidualną relację z tutorem.

Ideą tutoringu jest zmiana punktu odniesienia: ze sztywnych ram stosowanych dla wszystkich uczniów na rozwijanie talentów poszczególnych uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości i preferencji, cech psychofizycznych, pasji, słabości, w celu zwiększenia efektywności nauczania        i wychowania.

Tutor to osoba posiadająca wiedzę, doświadczenie i potrafiąca pracować   w relacji „jeden na jeden”. Tutorem dla młodej osoby może więc być rodzic, nauczyciel, pedagog lub inna osoba, która chce i umie pomóc. Tutor wobec podopiecznego spełnia funkcję mentora, powinien wspierać swojego podopiecznego, doradzać i inspirować.

Główne cele tutoringu to:

  1. wspieranie podopiecznego w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności,
  2. wypracowanie własnego stylu zdobywania wiedzy,
  3. budowanie osobistej ścieżki rozwoju.

Metoda tutoringu powoduje, że uczeń czuje odpowiedzialność za przebieg i wyniki edukacji, gdyż ma na nie bezpośredni wpływ. Tutoring sprzyja także samoorganizacji pracy ucznia i motywuje do stałego rozwoju, wkładania wysiłku we wspólną pracę z tutorem – szczególnie, gdy widzi zaangażowanie  z jego strony.

Tutoring jest metodą wyznaczającą filozofię kształcenia, odmienną od typowo stosowanej w szkołach. Aby edukacja mogła podążać za zmianami społecznymi i ekonomicznymi (promocja samodzielnego myślenia, kreatywności, podejmowania decyzji) oraz wspierać indywidualizm w procesie kształcenia i  wychowania, należy rozpatrzeć możliwości udoskonalania obecnie funkcjonujących metod pracy z uczniem.

Obecnie wychowawca klasy ma pod opieką kilkudziesięciu uczniów, z którymi spotyka się na lekcji wychowawczej raz w tygodniu. W praktyce jednak większość czasu lekcji zajmują sprawy organizacyjne, a jeśli znajdzie się czas na pracę wychowawczą, to nie jest to praca zindywidualizowana. Na lekcji wychowawczej nauczyciel rozmawia z całą klasą – w takich warunkach nie każde dziecko potrafi się „otworzyć”, nauczyciel nie ma możliwości wysłuchania i poznania wszystkich uczniów.

Metoda pracy z uczniem w formie tutoringu wykorzystywania będzie w I Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku.

W szkole tutorami zostają nauczyciele. Każdy uczeń będzie mógł mieć  swojego tutora i pracować z nim indywidualnie, a każdy nauczyciel – tutor może mieć kilku podopiecznych.

Główne cele tutoringu to:
  • wspieranie podopiecznego w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności,
  • wypracowanie własnego stylu zdobywania wiedzy,
  • budowanie osobistej ścieżki rozwoju.
ZAPISZ SIĘ DO SZKOŁY

KLASA GAMINGOWA

NAUKA BEZPŁATNA

Nie możesz oderwać się od gier komputerowych? Grasz online, rywalizując z innymi i jesteś w tym naprawdę dobry?

Zostań programistą gier lub zdobądź umiejętności zawodowego gamera. Jeśli fascynują Cię nowe technologie, komputery, aplikacje internetowe, tworzenie stron www to klasa o profilu gamingowym jest zawodem dla Ciebie!

Gry komputerowe to już nie tylko zabawa. Na całym świecie staje się coraz większym biznesem. Rośnie liczba zawodników, widzów i sponsorów.

Przedmioty rozszerzone:

– j. angielski
– matematyka

Zajęcia dodatkowe:

– interaktywne gry zespołowe

KLASA MEDYCZNO-KOSMETYCZNA

NAUKA BEZPŁATNA

Łączysz swoją przyszłość z medycyną, farmacją, kosmetologią?

Od początku edukacji w klasie realizowany będzie specjalny, rozszerzony program nauczania biologii i chemii oraz zajęcia dodatkowe, na których uczniowie poznają podstawy anatomii, fizjologii, nauczą się wykonywania zabiegów higienicznych, udzielania pierwszej pomocy itp.

Szczególny nacisk kładzie się na promocję zdrowia oraz nowości z zakresu kosmetologii.

Przedmioty rozszerzone:

– język angielski

– biologia

Zajęcia dodatkowe:

– kosmetologia

– anatomia i fizjologia człowieka

KLASA PSYCHOLOGICZNA

NAUKA BEZPŁATNA

Interesujesz się tematyką społeczną?

Klasa ta wprowadza w zagadnienia psychologii, pedagogiki i socjologii. Możesz pomyśleć o swojej przyszłości zarówno na uniwersytecie jak i po edukacji policealnej (zawód: psycholog, pedagog, pracownik socjalny).

Przedmioty rozszerzone:

– j. angielski

– j. polski

Zajęcia dodatkowe:

– psychopedagogika

– biologia behawioralna

– anatomia i fizjologia człowieka

KLASA TURYSTYCZNO-LOGISTYCZNA

NAUKA BEZPŁATNA

Klasa turystyczno-logistyczna to idealna propozycja dla osób otwartych, ciekawych świata, interesujących się aktywnym spędzaniem czasu wolnego, turystyką i logistyką – przede wszystkim dla osób chcących zdobyć ciekawy i dobrze płatny zawód!

W ramach nauki języka angielskiego wyodrębniony jest blok lekcji poświęconych branży turystycznej.

Nauczanie podstaw przedsiębiorczości oraz technologii informacyjnej jest zmodyfikowane i przystosowane do potrzeb tej klasy. Daje to dobrą pozycję wyjściową o ubieganie się na takie studia jak: turystyka, rekreacja i hotelarstwo, ekonomia, geografia, handel zagraniczny i wiele innych

Przedmioty rozszerzone:

– j. angielski

– geografia

Zajęcia dodatkowe:

– ekonomia menedżerska

– transport i spedycja

– turystyka i rekreacja

KLASA DZIENNIKARSTWO I SOCIAL MEDIA

NAUKA BEZPŁATNA

Lubisz social media? Interesuje Cię dziennikarstwo?

Chciałbyś pomagać ludziom i umiesz konstruktywnie przekonywać ich do swoich racji?

Możesz w przyszłości zostać dziennikarzem, fotografem lub dobrym marketingowcem dzięki któremu absurdy rzeczywistości, niesprawiedliwość, ale też to co dobre i cenne zostanie przedstawione światu.

U nas możesz:

Opracowywać gazetkę szkolną, brać udział w warsztatach dziennikarskich, jeździć na wycieczki, organizować uroczystości szkolne, uczestniczyć w międzynarodowym programie Erasmus.

To profil dla osób kreatywnych i aktywnych!

Przedmioty rozszerzone:

– j. angielski

– j. polski

Zajęcia dodatkowe:

– fotografia i multimedia

– edukacja dziennikarska

– be creative

ZAPISZ SIĘ DO SZKOŁY